Salmeri C. (2015) „Ekwiwalencja i strategie przekładowe w perspektywie poststrukturalistycznych teorii przekładu“, Respectus Philologicus, 28(33), p. 60-68. doi: 10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.6.