Makarova V. (2015) „Tarptautinės mokslinės konferencijos ,Kalbos būtis kultūroje ir visuomenėje – 5‘ / «Жизнь языка в культуре и социуме – 5» apžvalga“, Respectus Philologicus, 28(33), p. 188-189. doi: 10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.18.