Bankauskaitė-Sereikienė G. ir Keturakienė E. (2014) „Amžinas dabartiškumas ,Naujosios Romuvos‘ (1931–1940) reklamose“, Respectus Philologicus, 26(31), p. 177-189. doi: 10.15388/RESPECTUS.2014.26.31.14.