Valančiauskienė A. (2021) „Kiek istorinės informacijos esama dvikalbiuose žodynuose?“, Respectus Philologicus, (39 (44), p. 173–184. doi: 10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.86.