[1]
Płusa M., „Akanie jako środek stylizacji językowej w powieściach litewskich Józefa Weyssenhoffa“, RePhi, t. 34, nr. 39, p. 25-34, spal. 2018.