[1]
Vaivadaitė-Kaidi E., „Konceptualiųjų DIEVO ir JĖZAUS metaforų tinklas Evangelijoje pagal Joną“, RePhi, t. 34, nr. 39, p. 35-47, spal. 2018.