[1]
Bankauskaitė G. ir Andriukevičiūtė J., „Kultūrinė trauma Balio Sruogos romane ,Dievų miškas‘“, RePhi, t. 34, nr. 39, p. 83-96, spal. 2018.