[1]
Caban W., „Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze. O Rosjanach i relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku“, RePhi, t. 34, nr. 39, p. 107-122, spal. 2018.