[1]
Ruszkowski M., „Nomina appellativa w funkcji imion własnych postaci literackich – zagadnienia ortograficzne“, RePhi, t. 35, nr. 40, p. 44-50, bal. 2019.