[1]
Pasisz P., „Założenia aksjologiczne i teoretyczno-metodologiczne badań nad upadkiem Rzeczpospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej“, RePhi, t. 35, nr. 40, p. 159-168, bal. 2019.