[1]
Zbróg P., „Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne“, RePhi, t. 33, nr. 38, p. 38-48, bal. 2018.