[1]
Ruszkowski M., „Wariantywność fleksyjna typu ‘bagaży // bagażów’ we współczesnej polszczyźnie“, RePhi, t. 33, nr. 38, p. 59-67, bal. 2018.