[1]
Kerevičienė J. ir Grikietis L., „Meilės emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje“, RePhi, t. 33, nr. 38, p. 166-178, bal. 2018.