[1]
Baranauskienė R. ir Mickienė I., „Konstantino Sirvydo ,Punktų sakymų‘ kritinis leidimas: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos“, RePhi, t. 33, nr. 38, p. 186-195, bal. 2018.