[1]
Bankauskaitė-Sereikienė G. ir Būblaitytė I., „Normatyvinis vyriškumas tarpukario Lietuvos spaudoje ir reklamoje: karininko įvaizdis“, RePhi, t. 31, nr. 36, p. 148-163, spal. 2017.