[1]
Jonkutė V., „Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje“, RePhi, t. 30, nr. 35, p. 45-54, spal. 2016.