[1]
Ruszkowski M., „Oboczność typu ‘ambasadorzy // ambasadorowie’ we współczesnej polszczyźni“, RePhi, t. 30, nr. 35, p. 84-92, spal. 2016.