[1]
Kącka-Stanik I., „Wpływ metody gramatyczno­tłumaczeniowej i bezpośredniej na nauczanie dzieci języka angielskiego“, RePhi, t. 30, nr. 35, p. 102-110, spal. 2016.