[1]
Bankauskaitė-Sereikienė G. ir Stravinskaitė R., „Vyriškumo reprezentacija tarpukario Lietuvos spaudos reklamoje“, RePhi, t. 30, nr. 35, p. 131-146, spal. 2016.