[1]
Bankauskaitė G., „Redakcinė kolegija ir turinys“, RePhi, t. 29, nr. 34, p. 1-8, bal. 2016.