[1]
Salmeri C., „Ekwiwalencja i strategie przekładowe w perspektywie poststrukturalistycznych teorii przekładu“, RePhi, t. 28, nr. 33, p. 60-68, spal. 2015.