[1]
Zamojski A., „Homo europeicus naszych czasów. Transformacja europejskiej tożsamości“, RePhi, t. 28, nr. 33, p. 69-80, spal. 2015.