[1]
Zbróg P., „Składnia orzeczenia czasownikowego przy wyrażeniach typu ‘pierwszy i drugi zawodnik’“, RePhi, t. 28, nr. 33, p. 143-153, spal. 2015.