[1]
Dąbrowska-Cendrowska O., „Magazyny poradnikowe dla kobiet – kryzys, rozwój czy stagnacja“, RePhi, t. 28, nr. 33, p. 165-176, spal. 2015.