[1]
Makarova V., „Tarptautinės mokslinės konferencijos ,Kalbos būtis kultūroje ir visuomenėje – 5‘ / «Жизнь языка в культуре и социуме – 5» apžvalga“, RePhi, t. 28, nr. 33, p. 188-189, spal. 2015.