[1]
Bačiulienė K., „Meilės kalba Marcelijaus Martinaičio knygoje ,Atmintys‘“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 98-109, spal. 2014.