[1]
Połowniak-Wawrzonek D., „Metafora w ujęciu kognitywnym“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 166-176, spal. 2014.