[1]
Bankauskaitė-Sereikienė G. ir Keturakienė E., „Amžinas dabartiškumas ,Naujosios Romuvos‘ (1931–1940) reklamose“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 177-189, spal. 2014.