[1]
Biržietienė S. ir Gabrėnaitė E., „Eristinis argumentavimas reklamoje“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 190-202, spal. 2014.