[1]
Michow E., „Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne motywowane przez nazwy części ciała służących do myślenia“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 203-216, spal. 2014.