[1]
Przeniosło M. ir Przeniosło M., „Wilno i Wileńszczyzna w okresie ewakuacji wojsk i władz rosyjskich w 1915 r.“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 248-261, spal. 2014.