[1]
Nemickienė Živilė, „John R. Taylor. Language in the Mind. Part II. / Kalba mąstyme. II dalis. Vertė Živilė Nemickienė“, RePhi, t. 26, nr. 31, p. 283-294, spal. 2014.