[1]
Krzysztofik M., „Recepta duszna i cielesna przeciw powietrzu morowemu ks. Hieronima Powodowskiego (XVI w.) – antropologiczny model lektury“, RePhi, t. 24, nr. 29, p. 162-175, spal. 2013.