[1]
Przeniosło M., „Nauczyciele akademiccy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym“, RePhi, t. 24, nr. 29, p. 176-193, spal. 2013.