[1]
Bankauskaitė G., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, RePhi, nr. 36(41), p. 186-196, spal. 2019.