[1]
Satkauskaitė D., Juzelėnienė S., ir Baranauskienė R., „Charlesio Forceville’io paskaitų ciklas ,Lingvistiniai multimodalumo iššūkiai‘“, RePhi, nr. 36(41), p. 171–176, spal. 2019.