[1]
Bankauskaitė G., „Redakcinė kolegija ir turinys“, RePhi, t. 21, nr. 26, p. 1-10, bal. 2012.