[1]
Aliūkaitė D., „Tarptautinės mokslinės konferencijos ,Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai‘ apžvalga: geolingvistų problemos ir sprendimai“, RePhi, t. 21, nr. 26, p. 235-239, bal. 2012.