[1]
Bankauskaitė G., „Respectus Philologicus, 2008 Nr. 13 (18)“, RePhi, nr. 16-25, p. 1-270, bal. 2008.