[1]
Bankauskaitė G., „Respectus Philologicus, 2007 Nr. 11 (16)“, RePhi, nr. 16-25, p. 1-299, bal. 2007.