[1]
Bankauskaitė G., „Redakcinė kolegija ir turinys“, RePhi, nr. 37 (42), p. 1-10, bal. 2020.