[1]
Gabrėnaitė E. ir Triaušytė M., „Provokacija kaip žanras: retorinės MeToo diskurso apibrėžtys“, RePhi, nr. 37(42), p. 78-90, bal. 2020.