[1]
KundrotaitėA., „Literatūrinio miesto erdvė: semiotinės analizės galimybės ir ribos“, RePhi, nr. 37(42), p. 170-182, bal. 2020.