[1]
Barkutė S., „Eilėraštis kaip komunikatas: Onės Baliukonės lyrikos komunikatyvumas“, RePhi, nr. 38(43), p. 163-175, spal. 2020.