[1]
Biržietienė S. ir Gabrėnaitė E., „Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras“, RePhi, nr. 39 (44), p. 46-57, bal. 2021.