[1]
Valančiauskienė A., „Kiek istorinės informacijos esama dvikalbiuose žodynuose?“, RePhi, nr. 39 (44), p. 173–184, bal. 2021.