[1]
Aliūkaitė D., „Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva“, RePhi, nr. 38(43), p. 85-100, spal. 2020.