[1]
Aliūkaitė D., „Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva“, RePhi, nr. 38 (43), p. 85-100, spal. 2020.