[1]
Bankauskaitė G., „Poetės Gražinos Tulauskaitės sugrįžimas“, RePhi, nr. 38(43), p. 244-249, spal. 2020.