[1]
Bankauskaitė G., „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, RePhi, nr. 38(43), p. 250-261, spal. 2020.