[1]
Bankauskaitė G., „Redakcinė kolegija ir turinys“, RePhi, nr. 39 (44), p. 1-10, bal. 2021.